Na ogół pozbawienie praw jest sankcją za postępowanie wskazujące na to, że adwokat nie jest zdolny do wykonywania zawodu prawnika, umyślnie lekceważąc interesy klienta lub angażując się w oszustwo utrudniające wymierzanie sprawiedliwości. Ponadto, każdy prawnik, który został skazany za przestępstwo, jest automatycznie pozbawiony wolności w większości jurysdykcji, co jest polityką, która mimo sprzeciwu Amerykańskiej Izby Adwokackiej jest określana jako „sprawiedliwa pustynia” skazanego przestępcy.

Kancelaria adwokacka w amerykańskim systemie prawnym

W amerykańskim systemie prawnym zakaz zbliżania się do sądu jest specyficzny dla danego regionu; można zostać pozbawionym prawa do występowania przed niektórymi sądami, będąc nadal członkiem izby adwokackiej w innej jurysdykcji. Jednakże zgodnie z Modelowymi zasadami etyki zawodowej Amerykańskiej Izby Adwokackiej, które zostały przyjęte w większości państw, pozbawienie praw w jednym państwie lub sądzie jest podstawą do pozbawienia praw w jurysdykcji, która przyjęła Modelowe zasady etyki zawodowej. Więcej na https://szczecinadwokat.pl/kancelaria-adwokacka/.

Wycofanie się z pracy jest dość rzadkie (w 2011 r. tylko 1 046 prawników zostało pozbawionych prawa do pracy). Prawnicy są natomiast zazwyczaj sankcjonowani przez własnych klientów w drodze postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, lub w drodze grzywny, nagany, zawieszenia lub innych kar nakładanych przez komisję dyscyplinarną. To, że się zniesie, jest uważane za wielki wstyd i wstyd, nawet jeśli nie chce się już kontynuować kariery w prawie.

Ponieważ zasady dotyczące pozbawienia praw do adwokata różnią się w zależności od obszaru, mogą mieć zastosowanie różne zasady w zależności od miejsca pozbawienia prawnika prawa do adwokata. W szczególności w większości stanów USA nie istnieje procedura trwałego usunięcia danej osoby z rynku pracy. W zależności od jurysdykcji, adwokat może złożyć wniosek o ponowne stawiennictwo w sądzie niezwłocznie, po upływie pięciu do siedmiu lat, lub może zostać objęty dożywotnim zakazem wykonywania zawodu.

Specjalistyczna kancelaria adwokacka Szczecin

Kancelaria adwokacka a wykaz zakazów w Stanach Zjednoczonych

W XX i XXI wieku jeden były prezydent Stanów Zjednoczonych i jeden były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zostali zdelegalizowani, a inny prezydent został zawieszony w jednym barze i musiał raczej zrezygnować z członkostwa w innym barze, niż spotkać się z dezintegracją.

Były wiceprezydent Spiro Agnew, który nie przyznał się do żadnego konkursu (w wyniku którego osoba podlega tym samym karom karnym co w przypadku przyznania się do winy, ale nie jest uznawana za winną w postępowaniu cywilnym) pod zarzutem przekupstwa i uchylania się od płacenia podatków, został wykluczony z udziału w Maryland, której był wcześniej prezesem.

Były prezydent Richard Nixon został usunięty z Nowego Jorku w 1976 roku.4] za utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości w związku ze skandalem z Bramą Wodną. Próbował zrezygnować z nowojorskiego baru, jak to miało miejsce w przypadku Kalifornii i Sądu Najwyższego, ale jego rezygnacja nie została przyjęta, ponieważ nie przyznał, że nie jest w stanie obronić się przed zarzutami, które zostały przeciwko niemu postawione.