Porady prawne – radca prawny radzi

Prawnik a okres obowiązywania umowy

Bailey jest też najbardziej znany z niesławnego reprezentowania podejrzanego o morderstwo O. J. Simpson w 1994 roku. W systemach prawnych prawa powszechnego obowiązek zachowania poufności [...]

Adwokat podmiotów prywatnych

Ogólnym testem jest to, czy koncentracja (tj. fuzja lub przejęcie) o wymiarze wspólnotowym (tj. mająca wpływ na kilka państw członkowskich UE) może znacząco zakłócić skuteczną konkurencję. [...]

Rozwody szczególnie w Europie

Przemysł węglowy, kolejowy, stalowy, elektryczny, wodny, opieki zdrowotnej i wiele innych sektorów było ukierunkowanych na ich szczególne cechy jako naturalnych monopoli. Kraje Wspólnoty Narodów [...]